Vystoupení tanečního kroužku 💃🕺🏻

Dne 15. září proběhla v klášterní zahradě a ve Dřevníku akce s názvem DEN VOLNÉHO ČASU aneb jak se bavit po škole. Na této akci se prezentovaly různé volnočasové aktivity a zájmové kroužky. Vidět jste zde mohli ukázky z boxu, juda, keramiky, hry na různé hudební nástroje a mnohé další.
Žáci naší školy se prezentovali vystoupením tanečního kroužku Kateřiny Jiráskové, který je zároveň zapojen do projektu ON STAGE.
Po prázdninách se zprvu trochu ostýchali, ale s prvními tóny z nich tréma opadla a vystoupení se jim moc povedlo!