V září barvičky září! 🍃🌻🍂🌾🍁

A nejinak tomu je i v naší škole. Žáci 4. ročníku si v hodinách výtvarné výchovy a pracovního vyučování vyzdobili třídu pomocí několika různých výtvarných technik a nasbíraného přírodního materiálu.
Žáci 8. ročníku věnovali výrobě podzimních dekorací celý projektový den. Kromě výzdoby svojí třídy snad potěší ještě i oko každého příchozího do naší školy.