PF 2022

Milý rodiče, zákonní zástupci, žáci a studenti,

dovolte mi jménem svým , ale i jménem Základní školy a Praktické školy, Broumov poděkovat za Vaši přízeň. Chtěla bych Vám popřát krásné a klidné Vánoce a do nového roku hlavně pevné zdraví.

Mgr. Petra Pancnerová