27. září 2021 – Spojujeme generace

Takto zní název jednoho z projektů pořádaného naší školou ve spolupráci s městem Broumov. Jeho cílem je propojit a prohloubit mezigenerační vztahy.
První částí projektu bylo kulturní vystoupení pro klienty Centra sociálních služeb Naděje v Broumově. Jeho součástí bylo také zajištění občerstvení, pro klienty i účinkující žáky, a výroba dárečků.

V pondělí 27. září tedy vyrazila skupina našich žáků a pedagogů plnit jasně zadaný úkol: Předvést nacvičený kulturní program, předat vlastnoručně vyrobené dárečky, které vykouzlí úsměv na tváři, ale především si příjemně užít čas v kolektivu Centra.

Hudební program zajistili žáci ze školního sborečku pod vedením učitelky Adély Hassan, asistentky Kateřiny Jiráskové a učitele Bohdana Janeczeka. Klientům se prezentovali písněmi Voda, voděnka, Bláznova ukolébavka, Holubí dům, Cesta, a nakonec Náchodský zámeček.

Poté následovalo občerstvení a rozdávání dřevěných sluníček, které vytvořili žáci v hodinách pracovního vyučování s asistentkou Klárou Prchalovou. Klientům Centra se moc líbila a opravdu jim vykouzlila úsměvy na tvářích.   

Nejen sluníčka, ale i hudební vystoupení žáčků se všem zúčastněným moc líbilo. Následně se proto rozhodli, že si společně pročtou zpěvníky a zavzpomínají si na uplynulý čas.

Na závěr proběhlo dojemné rozloučení, kdy pan Janeczek hrál na saxofon písně na přání, a klienti a žáci se přidávali se zpěvem.

Celé dopoledne bylo velmi příjemně strávené. Sladkou tečkou pro naše žáky byl nejen hezký pocit, ale i čokoládová odměna od personálu a klientů Centra.

Myslím, že tato akce se nejen vyvedla, ale měla hlavně smysl. Tímto děkuji příjemnému personálu a milým klientům Centra sociálních služeb Naděje, městu Broumov, kolegyním a panu Janeczkovi za spolupráci, a také velké díky patří žákům ZŠ a PŠ, Broumov, že se jim program vyvedl a ukázali, že se umí chovat nejen podle společenských pravidel, ale i ohleduplně a empaticky ke starším generacím.
Adéla Hassan

Mikroprojekt: Spojujeme generace
Reg. č.: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002256