22. září – Rodičovské schůzky

Dnes na naší škole probíhala plenární neboli rodičovská schůze.
Tuto schůzi jsme pojali ve velmi přátelském duchu. Dvě z našich kolegyň (Adéla a Klára) společně se svými žáky připravili pro přítomné chutné občerstvení, a tak hlad ani žízeň nebránili plodné debatě.
Během schůze byli zákonní zástupci obeznámeni s chodem školy, administrativními nezbytnostmi, ale také s různými akcemi a projektovými dny. Na závěr schůze se rodiče odebrali k třídním učitelům, se kterými řešili individuálně vše, co bylo zapotřebí.

Děkujeme všem přítomným za projevený zájem o jejich ratolesti a těšíme se na další setkání.