5. 5. 2021 – Školní akce „Chceme žít zdravě“

Pod vedením učitelky Dagmar Sokolové se na školním hřišti uskutečnil netradiční program pro žáky 1. stupně naší školy. Na programu byly především motivační soutěže, jejichž cílem bylo připomenout žákům, jak důležité je pro všechny zdraví.
Žáci si vyzkoušeli jízdu na kolech a koloběžkách, zábavnou formou ochutnávali zdravé pokrmy (se zavázanými oči hádali, co právě jedí) a také plnili test na téma zdraví.

Důkazem toho, že si našeho zdraví opravdu vážíme, jsou granty na podporu učení o zdravém způsobu života, které jsme vytvořili: Chceme zdravý a bezpečný život, Pomáhejme si a Sportujeme s radostí. Doufáme, že finance na další aktivity podporující zdravý životní styl získáme.