Světový den výživy, pečení štrůdlů ve 3.B

S žáky v naší třídě jsme si připomněli Světový den výživy, který připadá na 16. října. Tento měsíc je zaměřený na zdravou stravu plnou vitamínů a zdravý životní styl. Povídali jsme si o tom, co je to potravinová pyramida, které potraviny jsou živočišného a rostlinného původu, potraviny prospívající a neprospívající našemu zdraví, jaký je rozdíl mezi bílkovinami, tuky a cukry, rozdíl mezi vařením a pečením. Žáci se dozvěděli, jaký pozitivní vliv na náš organismus mají vitamíny v ovoci a zelenině a jak důležité je nosit do školy zdravou svačinku, kolik tekutin je nutné denně vypít. Nezapomněli jsme na správnou kulturu stolování. Poté jsme se přemístili do školní kuchyňky, seznámili jsme se s pravidly, jak se zde máme chovat. Na pečení jablečného závinu jsme si přinesli potřebné ingredience a vše připravili. Práci jsme si rozdělili. Někdo loupal jablka, strouhal, jiní váleli těsto, další závin plnili a přidávali rozinky a ořechy. Upekli jsme štrůdly. Práce všem šla od ruky.


Lenka Zimmermannová a žáci 3.B