Účast našich žáků na setkání v Polsku

Ve dnech 25. a 26. 10. 2023 se uskutečnila XXI. školní olympiáda v polské obci Dzikowiec. Této olympiády se účastnili žáci naší Základní školy a Praktické školy, Broumov. Účast žáků a doprovodu byla organizována v rámci příhraničního česko-polského projektu ,,Jsme s Vámi, společně pro Ukrajinu“, jehož je Královéhradecký kraj garantem.

První den po příjezdu jsme se ubytovali ve Slupieci Nowe Rude, kde nás čekal první vstup do Aquacentra, oběd a prohlídka města. Druhým vstupem jsme odpoledne strávili též v plaveckém bazénu, kde si to všichni patřičně užili. Druhý den jsme po snídani odjeli na sportovní hry do Dzikowiec, kde pedagogové připravili pro všechny soutěžící mnoho zajímavých sportovních disciplín. Mezi sebou soutěžila družstva. Žáci měřili svoji sílu, vytrvalost, hbitost, ale také postřeh a orientaci. K tomu všemu přispěla úžasná atmosféra vytvořená fanoušky. Všichni si dobře zasportovali. S našimi polskými kamarády si velmi dobře rozuměli. Na závěr každý sportovec získal na památku medaili.
Všem patří obrovská gratulace!

Za pedagogický dozor Lenka Zimmermannová, Božena Trejtnarová