Den České státnosti – svatý Václav – projektový den ve 3. B

Žáci 3. a 4. ročníku slavili svátek svatého Václava.
Svatý Václav byl český kníže a světec, který je patronem českého národa a
zároveň symbolem české státnosti. Tento svátek se slaví 28. září. Důležité bylo,
seznámení žáků, kdo to je svatý Václav a proč tento Den české státnosti
slavíme. Seznámili se s příběhem, který vyprávěl o jeho životě. Společně s paní
učitelkou si nezapomněli připomenout státní symboly. Ve výtvarné výchově
ztvárňovali různé podobizny sv. Václava. Velmi dobře se toho zhostili, a
nakonec vznikla spousta krásných výtvorů. Na závěr se vydali k baroknímu
kostelu svatého Václava v Broumově, který se řadí k chráněné národní kulturní
památce.
Netradiční výuka žáky moc bavila.
Za 3. B Mgr. Lenka Zimmermannová