Cesta kolem světa ⛵🌎🌅

Na žáky osmého ročníku v říjnu čekalo v dějepisných hodinách téma „Zámořské objevy“. Aby pro ně bylo lépe uchopitelné a nabité informace se proměnily v trvalé znalosti, připravili jsme si k této problematice projektový den. Tématu jsme se věnovali jak v hodinách dějepisu, tak i v hodinách zeměpisu, českého a anglického jazyka nebo při výtvarné výchově.
Kromě promítnutého dokumentu o Kryštofu Kolumbovi a původních obyvatelích Ameriky, si žáci mohli vyzkoušet například psaní vět dle indiánské abecedy nebo vyrobit tradiční lapače snů.