Velikonoční jarmark – 1. 4. 2022

První dubnový pátek se na Mírovém náměstí konala akce s názvem Velikonoční jarmark. Děti a žáci broumovských mateřských a základních škol a Dětského domova zde prezentovali své vlastnoručně vyrobené velikonoční dekorace.

I naše škola se této akce zúčastnila. Zástupci devátého ročníku si pod pedagogickým dohledem vyzkoušeli své obchodní dovednosti. I když bylo počasí ukázkově aprílové, a doslova odpovídalo rčení „počasí, že by ani psa nevyhnal“, našim žákům se opravdu dařilo.

Mezi poletujícími vločkami kličkovali nadšení zákazníci s nakoupenými zajíčky, slepičkami, beránky, kuřátky i pomlázkami.

Výtěžek z prodaných výrobků bude rozdělen na dvě části. První část poslouží žákům – budou nakoupeny vstupenky na kulturní akce, za druhou část peněz se nakoupí krmivo pro zvířata v Městském útulku v Broumově.

K. Prchalová, R. Jungová