Zprávičky z I. oddělení ŠD 👧🏽🧒

S příchodem nového školního roku k nám nastoupili noví žáčci. Pro pohodové trávení volného času ve školní družině je velmi důležité nastavení pravidel, kdy se všichni vzájemně respektují a stmelování kolektivu vhodnými aktivitami.

Velmi oblíbenou činností je skládání PUZZLE a stavby z různých druhů stavebnic, u kterého děti rozvíjí motoriku, pozornost, prostorovou orientaci a logické myšlení. Někdo skládá rád individuálně a jiní pracují radši v týmu.

Také si žáčci občas místo hraní vypracují jednoduchý pracovní list, kdy se učí dbát na správný úchop tužky, aby se jim při výuce lépe psalo a malovalo.

V září jsme se s dětmi zapojili do výzvy „PĚŠKY DO ŠKOLY“, a aby pro ně byla cesta bezpečná, bylo důležité je seznámit a osvojit jim pravidla pro chodce v silničním provozu.

V závěru měsíce jsme se věnovali Svatému Václavu, protože každý správný školáček by měl legendu o tomto českém knížeti určitě znát.

A teď už s úsměvem na tváři do měsíce října.

A. Hassan a M. Valášková