Velký družinový turnaj v DOBBLE🧍‍♀️🏆🧍‍♂️

Žáci II. oddělení ŠD se utkali v souboji karetní hry Dobble. Turnaj byl rozdělen do dvou kategorií, a to 1. – 3. ročník a 4. – 5. ročník.
Napínavý byl až do poslední chvíle a nejlepší hráči byli odměněni diplomem a něčím dobrým na zub.
Za II. oddělení ŠD Monika Panchártková a Ines Šťovíčková