Základní škola a Praktická škola, Broumov
Kladská 164, 550 01 Broumov

ZÁPIS ŽÁKŮ
do prvního ročníku školního roku 2021-2022 pro děti

se zdravotním postižením
a
speciálními vzdělávacími potřebami

Zápis se bude konat v budově školy:
Základní škola a Praktická škola, Broumov
Kladská 164, 550 01 Broumov

ve středu 7. dubna 2021 od 13:00 do 15:00 hod.

V případě, že nebude možná osobní přítomnost dětí z důvodu vládních nařízení,
proběhne zápis individuálně.

Zákonní zástupci musí doložit:

  1. rodný list dítěte
  2. občanský průkaz
  3. rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

Těšíme se na Vás!
Mgr. Petra Pancnerová, ředitelka školy

Informace na telefonním čísle : 491 522 194
e-mail: zvs.broumov@seznam.cz