Dne 21.9.2020 proběhly volby do Školské rady, Školská rada bude spolupracovat ve složení:
PhDr. Dagmar Sokolová – zástupce za školu
Liana Cholevová – zástupce za zřizovatele
Vágnerová Hana – zástupce za rodiče
Věříme v dobrou spolupráci. Školská rada vznikla v říjnu 2005 dle par. 167 zák. č. 561/2004 Sb. jako orgán podílející se na správě školy. Zasedá 2x ročně. Povinnosti jsou stanoveny na základě par.168 zákona: 

  • projednává rozpočet školy
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • projednává rozpočet školy
  • podílí se na zpracování koncepčního záměru rozvoje školy

Z důvodu pandemie Covid-19 proběhnou volby do Školské rady ve školním roce 2022/2023.