Dne 21.9.2020 proběhly volby do školské rady. V letošním školním roce bude Školská rada spolupracovat ve složení.
PhDr. Dagmar Sokolová – zástupce za školu
Liana Cholevová – zástupce za zřizovatele
Vágnerová Hana – zástupce za rodiče
Věříme v dobrou spolupráci.Školská rada vznikla v říjnu 2005 dle par. 167 zák. č. 561/2004 Sb. jako orgán podílející se na správě školy. Zasedá 2x ročně. Povinnosti jsou stanoveny na základě par.168 zákona: 

  • projednává rozpočet školy
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • projednává rozpočet školy
  • podílí se na zpracování koncepčního záměru rozvoje školy
  • Složení Školské rady:
  • PhDr. Dagmar Sokolová – zvolený zástupce pedagogických pracovníků školy
  • p. Renata Urbanová – zvolený zástupce zákonných zástupců žáků školy
  • p. Liana Cholevová – za zřizovatele

21. září 2020 proběhnou volby nového člena zákonného zástupce žáků do školské rady.