Přijímací řízení na Praktickou školu 2021

Základní škola a Praktická škola, Broumov
Kladská 164, 550 01 Broumov

vyhlašuje první kolo

PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
do oborů středního vzdělávání pro školní rok 2021/2022 na

Praktickou školu jednoletou (78 – 62 – C/01)
a
Praktickou školu dvouletou (78 – 62 – C/02)

Přijímací řízení se bude konat v budově školy:
Základní škola a Praktická škola, Broumov
Kladská 164, 550 01 Broumov

ve čtvrtek 22. dubna 2021 v 8:00 hod.

V případě, že nebude možná osobní přítomnost studentů
z důvodu vládních nařízení, proběhne přijímací řízení individuálně.

Kritéria přijímacího řízení:

  1. splnění povinné školní docházky
  2. odevzdání kompletně vyplněné přihlášky spolu s lékařským posudkem a zdravotní způsobilostí
  3. doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Těšíme se na Vás!
Mgr. Petra Pancnerová, ředitelka školy

Informace na telefonním čísle : 491 522 194
e-mail: zvs.broumov@seznam.cz