Školní poradenské pracoviště poskytuje služby žákům školy, jejich zákonným zástupcům i pedagogům

  • Výchovný poradce Mgr. Pavla Nováková
  • Školní metodik prevence PhDr. Dagmar Sokolová

Konzultační hodiny:
výchovný poradce
úterý 11:00 – 11:45 hod.
středa 10:00 – 10:45 hod.
metodik prevence
úterý 13:00 – 13:45 hod.
středa 10:00 – 10:45 hod.
Po domluvě lze domluvit konzultační hodiny individuálně.