Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Cíl: Cílem je podpořit  vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost  
       realizace prezenční výuky ve školách během pandemie COVID -19.